header  
header header
 
Start arrow Bezpieczna Szkoła
header
Zadania Konkursu "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" PDF Drukuj Email

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

   Podjęte działania                                                         Zdjęcia

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,   by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy    w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). 


 Podjęte działania                                           Prace literackie uczennic

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.


 Podjęte działania                                                          Zdjęcia

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego”.


 Podjęte działania                                                         Zdjęcia

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?


 Podjęte działania                                                        Zdjęcia

Zadanie 6.

 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”.

 Podjęte działania                                                       Zdjęcia

Zadanie 7:

 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

  Podjęte działania                                                       Zdjęcia

Zadanie 8

 
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się
 w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? 


 Podjęte działania                                                       Zdjęcia

Zadanie 9

 
Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.  Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego –
w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich
 i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

   Podjęte działania                                                     Zdjęcia

Zadanie 10

 
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. 

SP 310 zrealizowała temat : „Bezpieczeństwo w sieci”.

 
 Podjęte działania                                                      Zdjęcia

 


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

header michal lipowski@2006