WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 310 

  

          
  W naszej szkole oferujemy: 
 
wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są wyniki klas VI uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie;
wysoki poziom kadry pedagogicznej podejmującej różnego rodzaju działania edukacyjne i  prozdrowotne;
odpowiednie wychowanie związane z tradycją szkoły i wypracowanym systemem wychowawczym kładącym  nacisk  na patriotyzm i świadomość europejską;
.
opiekę zespołu wspierającego pracę nauczycieli dydaktyków w postaci:  pedagogów szkolnych, logopedy i  reedukatorów;
bardzo szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, zarówno wyrównujących wiedzę (zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze) jak i rozwijających artystycznie (muzycznie, plastycznie, teatralnie), przedmiotowo, językowo, sportowo i w duchu harcerskim (drużyna harcerska);
 .
dobrze wyposażoną  pracownię komputerową,  bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną;
udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i europejskich, w których nasi uczniowie systematycznie uzyskują szereg nagród i wyróżnień;


   

   plan lekcji1  dzwonek  kalendarz

   

RODO  

   

Wolontariat  

skw2

   

Certyfikaty  

 

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  BIP  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny