Warszawa 15.05.2019 r.

Informuję, że w związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (KOG.576.39.2019.ZR) z dnia 13.05.2019 r. w SP310 odbędzie się spotkanie   z rodzicami uczniów.

Podczas spotkania zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Termin spotkania 29.05.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

                                                                                         Dyrektor SP 310

                                                                                        Jacek Strzyżewski

 

 

Informujemy, że z dniem 27.04.19 r. strajk pracowników oświaty został zawieszony.

 

Zgodnie z wrześniowym planem dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach uczniowie mogą korzystać z opieki w szkole w godz. od 7.00 do 17.00.

W tym celu należy wypełnić deklarację, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub na miejscu w szkole w momencie przyprowadzenia dziecka.

W tych dniach uczniowie, którzy będą korzystać z opieki w szkole, będą mogli również zjeść obiad. Dla przedszkolaków nie będzie śniadań i podwieczorków.

Dzieci należy zgłosić każdego dnia do godziny 9.00.

 

Generated button

 

Uczniowie (i ich rodzice ) przystępujący do egzaminu ósmoklasisty!

 

Informuję, że szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia   każdej części egzaminu ósmoklasisty w planowanym terminie.

 

Jacek Strzyżewski

Dyrektor  SP310

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice i opiekunowie uczniów SP 310 im. Michała Byliny w Warszawie,

 

W związku z niepewną sytuacją w sprawie osiągnięcia porozumienia między stroną rządową i związkową istnieje duże prawdopodobieństwem ogłoszenia strajku w oświacie.

W wyniku referendum przeprowadzonego w naszej placówce załoga opowiedziała się za strajkiem planowanym na 8 kwietnia 2019 roku. Każdy pracownik ma prawnie zagwarantowaną możliwość przystąpienia do strajku.

W okresie kwietniowym wypadają również dni egzaminów dla naszych uczniów klas 8 (egzamin ma się odbyć w dniach 15,16,17 kwietnia 2019 r.).

Zgodnie z przepisami prawa, każdy pracownik ma prawo podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do strajku. Wyrazem woli pracowników w naszej szkole, wykazanej podczas referendum, jest zamiar udziału w proteście od 8 kwietnia 2019 roku.

Zakładając, że strajk będzie trwał do egzaminu, zaplanowałem mniejszą liczbę komisji egzaminacyjnych przy zapewnieniu wszystkich dostosowań dla uczniów tego wymagających zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Mam zapewnienie nielicznych osób, że przerwą strajk na dni egzaminu. W komisjach zgodnie z przepisami muszą być też członkowie z innych placówek. Będę czynił starania w celu pozyskania takich osób.

Ogromnym problemem jest zapewnienie opieki dzieciom/uczniom naszej szkoły od 8.04.2019 r., gdyż w dniu rozpoczęcia strajku może się okazać, że tylko ja mogę opiekować się dziećmi (dyrektor nie strajkuje). Każdy pracownik może przystąpić do strajku.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci w domu (bądź zapewnienia innej formy opieki).

Władze dzielnicy planują oddać do dyspozycji dzieci z rodzicami (bezpłatnie) Multikino, Ursynotekę, obiekty UCSIR i DOK.

Pragnę nadmienić, że w takiej sytuacji, w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika opieki osobistej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i brakiem możliwości zapewnienia opieki przez inną osobę, przede wszystkim przez członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie, daje możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy (wniosek do ZUS druk Z-15A, oświadczenie ZAS-36).

Zdaję sobie sprawę z wagi problemu i odpowiedzialności za dzieci. W celu zminimalizowania dla Państwa  skutków planowanego protestu (po uzyskaniu informacji o możliwościach sprawowania opieki nad dziećmi w czasie strajku) dołożę starań aby zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym. Czynię również starania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu. Decyzje nauczycieli oraz pracowników administracji  i obsługi odnośnie przystąpienia do strajku są w pełni autonomiczne.

Jeżeli dojdzie do planowanego protestu to na bieżąco będę przekazywać Państwu nowe informacje na temat akcji strajkowej w SP310 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, na stronie internetowej naszej szkoły i we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców przy SP310 za pomocą innych mediów.

 

Z poważaniem

Jacek Strzyżewski

W dniu 15.02.2019 r. (piątek)

odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310.

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica.

W dniu 15.02.2019 r. odbędzie się spotkanie

z rodzicami kandydatów

do klas pierwszych

i szkolnego oddziału przedszkolnego

w SP310

Spotkanie odbędzie się w sali świetlicy

o godzinie 17.30

Opiekę kandydatom zapewni świetlica

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/19 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach zimowej przerwy świątecznej:

 

24-12-2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

27-12-2018 r. (czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00

28-12-2018 r. (piątek) w godzinach od 7.00 do 15.00

31.12. 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Generated button

 

Wypełnione deklaracje oddajemy do sekretariatu szkoły do dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Dyrektor SP 310 informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą korzystać

z opieki w szkole w następujących dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

02-11-2018 (piątek) w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Generated button

Zarządzenie Dyrektora SP310 w sprawie dni wolnych 

DNI WOLNE

 

wolnne

   

Certyfikaty  

 

szkola z pomyslem

20161025 120343 576x1024

 

wf z klasa

   

Gazetka szkolna  

anafora

   

 indywidualni3

 

   

Ważne strony

 

         
           
anikar   kasisi  rr  BIP  

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny