Zestaw programów nauczania

zatwierdzonych do użytku w SP 310 w r.szk. 2017/18

Nr w roku szkolnym, data zatwierdzenia

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Kto realizuje

SP 310 /1/ z dn.

1.09.2015r.

1.09.2016r.

4.09.2017r.

Etyka

I abc

II a

III abcd

Program etyki w klasach I-III szkoły podstawowej „Chcemy być lepsi.”

M. Gorczyk

A. Wołosewicz

SP 310 /2/

z dn.

4.09.2017 r.

Edukacja wczesnoszkolna

(+ zajęcia z komputerem

+ edukacja muzyczna

+ edukacja plastyczna

+ wychowanie fizyczne)

I abc

Program edukacji wczesnoszkolnej „NOWI TROPICIELE”
J. Hanisz, M. Lorel,
L. Wollman

B. Szarf

E. Jurek

J. Klicka

S. Kwiatkowska

SP 310 /3/

z dn.

1.09.2016r.

Edukacja wczesnoszkolna

(+ zajęcia z komputerem

+ edukacja muzyczna

+ edukacja plastyczna

+ wychowanie fizyczne)

IIa

LOKOMOTYWA - program edukacji wczesnoszkolnej

(klasy I-III szkoły podstawowej)

M. Dobrowolska,

B. Pawlak

A. Kondratowicz

A. Siwik

A. Stępniewska

SP 310 /4/

z dn.

1.09.2015r.

Edukacja wczesnoszkolna

(+ zajęcia z komputerem

+ edukacja muzyczna

+ edukacja plastyczna

+ wychowanie fizyczne)

III abcd

Lokomotywa. Program edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3 szkoły podstawowej)”

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

B. Pawlak

E. Żelazowska

A. Szota

J.Relidzyńska

I. Koryl

A. Stępniewska

B. Szarf

SP 310 /5/

z dn.

1.09.2015r.

Religia

III abcd

W drodze do Wieczernika

Program nauczania religii

Komisja Wych. Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

AZ – 1 –01/ 10

s. G. Piętka

SP 310 /6/

z dn.

1.09.2015 r.

Matematyka

VI ab

Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego.

M. Jucewicz,

M. Karpiński, J. Lech

B. Żak

K. B. Kunach

SP 310 /7/

z dn.

1.09.2015 r.

Język polski

VI ab

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak, A. Murdzek

E. Smyczyńska

SP 310 /8/

z dn

1.09.2015 r.

Język angielski

VI ab

Program nauczania języka angielskiego

M. Bogucka, D. Łoś

J. Papierzyńska

A. Walas

SP 310 /9/

z dn

1.09.2015 r.

Wychowanie fizyczne

VI ab

Koncepcja eduk. fizycznej:

zdrowie-sport-rekreacja”

U. Kierczak

P. Otwinowski

SP 310 /10/

z dn.

4.09.2017 r.

Religia

VII abc

Pójść za Jezusem“ Program nauczania religii AZ – 3 – 01/ 10

A. Krupa

ks. P. Budziak

SP 310 /11/

z dn.

1.09.2015 r.

Plastyka

VI ab

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej II etap edukacji. / B. Mikulik

A. Siwik

SP 310 /12/

z dn.

4.09.2017 r.

Wychowanie fizyczne

VII abc

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej / K. Warchoł

P. Otwinowski

D. Stokowski

SP 310 /13/

z dn.

4.09.2017 r.

Język polski

VII abc

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VII szkoły podstawowej

j. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdzek,
E. Prylińska

D. Kochanowicz

B. Woźniak

SP 310 /14/

z dn.

4.09.2017 r.

Język angielski

VII abc

Program nauczania
języka angielskiego
dla kl. VII-VIII

J. Stefańska

A. Maj

J. Papierzyńska

A. Walas

SP 310 /15/

z dn.

4.09. 2017 r.

Matematyka

VII abc

Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy IV-VIII) J. Lech,

M. Jucewicz, M. Karpiński

B. Żak

K. Wardawa-Stec

B. Kunach

SP 310 /16/

z dn.

4.09.2017r.

Historia

VII abc

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa klasy IV-VIII

A. Plumińska-Mieloch

A. Miaśnikiewicz

SP 310 /17/

z dn.

4.09.2017 r.

Przyroda

IV abcd

Tajemnice przyrody”

Program nauczania przyrody w kl. IV szkoły podstawowej J. Golanko

R. Kościukiewicz

SP 310 /18/

z dn.

1.09.2016 r.

Język polski

V abc

Między nami”

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

A. Łuczak, A. Murdzek

E. Smyczyńska

B. Jeziorska

SP 310/19/

z dn.

1.09. 2016r.

Matematyka

V abc

Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

M. Jancewicz

M. Karpiński, J. Lech

K. Wardawa- Stec

B. Żak

SP 310/20/

z dn.

1.09.2016r.

Historia

i społeczeństwo

V abc

Program nauczania historii

i społeczeństwa

w kl. IV –VI szk. podst.

Historia wokół nas”

R. Lolo, A. Pieńkowska,

R. Towalski

A. Miaśnikiewicz

SP 310/21/

z dn.

1.09.2016r.

Przyroda

V abc

Na tropach przyrody” Program nauczania przyrody w kl. IV – VI szk. podst. B. Dziedzic

R. Kościukiewicz

A. Stępniewska

SP 310 /22/

z dn.

4.09.2017 r.

Plastyka

VII abc

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej, B. Mikulik

A. Siwik

SP 310 /23/

z dn.

4.09.2017 r.

Język hiszpański

VII abc

Program nauczania języka hiszpańskiego, szkoła podstawowa, klasy 7-8

A. Dudziak-Szukała,

P. Przystanowicz

G. Czarnecki

SP 310 /24/

z dn.

1.09.2016 r.

Język angielski

V abc

Program nauczania języka angielskiego II etap edukacyjny

M. Bogucka, D. Łoś

A. Maj

J. Papierzyńska

A. Walas

SP 310 /25/

z dn.

1.09.2015r.

Muzyka

VI ab

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach

D. Krasowska

A. Siwik

SP 310 /26/

z dn.

1.09.2015 r.

Zajęcia komputerowe

VI ab

Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

A. Stępniewska

S. Pięta

SP 310 /27/

z dn.

4.09.2017 r.

Technika

IV abcd

Technika na co dzień
kl. 4-6 szkoły podst.

E. Bubak, E. Królicka

K. Przyłęcki

SP310/28/

z dn.

1.09.2016 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

VI ab

Program „Wychowanie do życia w rodzinie” dla kl.VI

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

A. Stępniewska

M. Żurawska

SP 310 /29/

z dn.

4.09.2017r.

Wychowanie przedszkolne

0 a

Program wychowania przedszkolnego
„Zbieram, poszukuję, badam”

D. Dziamska

M. Buchnat

M. Cieślak

M. Jóźwiak

SP 310 /30/

z dn

1.09.2015 r.

1.09.2016r.

4.09.2017r.

Etyka

IV abcd

V abc

VI ab

VII abc

Ludzkie ścieżki.” Kompleksowy program nauczania etyki na II, III, IV poziomie edukacyjnym.

A. Ziemska, Ł. Malinowski

A. Wołosewicz

SP 310 /31/

z dn.

4.09.2017r.

Geografia

VII abc

Program nauczania geografii dla szkoły podst. kl. 7 – Planeta Nowa

E.M. Tuz, B. Dziedzic

M. Szlagowska

SP 310 /32/

z dn.

4.09.2017 r.

Muzyka

VII abc

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej – Lekcja muzyki

M. Gromek, G. Kilbach

D. Krasowska

A. Siwik

SP 310 /33/

z dn.

4.09.2017r.

Informatyka

VII abc

Program nauczaniadla klasy 7. „Lubię to”
G. Koba

S. Pięta

SP 310 /34/

z dn.

4.09.2017r.

Biologia

VII abc

Program nauczania biologii w kl. 5-8 szk. podstawowej „Puls życia”
A. Zdziennicka

A. Stępniewska

SP 310 /37/
z dn.

4.09.2017r.

Język angielski

0a

Język angielski
w wychowaniu przedszk.

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Walas

SP 310 /38/

z dn.

1.09.2016r.

Religia

IIa

W drodze do Wieczernika

Program nauczania religii

AZ – 1 –01/ 10

s. G. Piętka

SP 310 /39/

z dn.

1.09.2016r.

Religia

V abc

Poznaję Boga
i w Niego wierzę”

AZ – 2 – 01/ 10

A. Krupa

SP 310 /40/

z dn.

4.09.2017r.

Religia

I abc

W drodze do Wieczernika”

Program nauczania religii

AZ – 1 –01/ 10

s. G. Piętka

SP 310 /41/

z dn.

1.09.2015 r.

Zajęcia techniczne

VI ab

Technika na co dzień”

E. Bubak,

E. Królicka

K. Przełęcki

SP 310 /42/

z dn.

4.09.2017 r.

Chemia

VII abc

Program nauczania chemii w szk. podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

I. Pastucha

SP 310 /43/

z dn.

1.09.2015 r.

Historia

i społeczeństwo

VI ab

Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. 4-6 szk. podst. „Historia wokół nas” A. Pieńkowska,
R. Towalski R. Lolo,

A. Miaśnikiewicz

SP 310 /44/

z dn.

1.09.2015r.

Religia

VI ab

Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religiiAZ – 2 –01/ 1

ks. P. Budziak

SP 310 /45/

z dn.

1.09.2015 r.

Przyroda

VI ab

Na tropach przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

B. Dziedzic

A. Stępniewska

SP 310 /46/

z dn.

1.09.2016r.

Zajęcia komputerowe

V abc

Lubię to!”

Program nauczania zajęć komputerowych dla kl. 4-6 szkoły podstawowej

M. Kęska

S. Pięta

SP 310 /47/

z dn.

4.09.2017r.

Religia

 

0a

W radości dzieci Bożych”

AZ-0-04/3

Opracował T. Śmiech

ks. P. Budziak

SP310/48/

z dn.

1.09.2016r.

Język angielski

IIa

Język ang. w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j. ang. dla eduk. wczesnoszkolnej I etap eduk.: kl. I-III szk. podst.
M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Maj

SP 310/ 49/

z dn.

4.09.2017r.

Język angielski

I abc

Język ang. w nauczaniu zintegrowanym.

Program nauczania j. ang. dla eduk. wczesnoszkolnej

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

A. Maj

SP 310 / 50/

z dn.

1.09.2016r.

Muzyka

V abc

Program nauczania muzyki w szkole podst. – II etap kształcenia – klasy IV-VI

M. Gromek , G. Kilbach

D. Krasowska

SP 310/ 51/

z dn.

1.09.2016r.

Zajęcia techniczne

V abc

Technika na co dzień”

E. Kubak i E. Królicka

K. Przyłęcki

SP 310/ 52/

z dn.

4.09.2017r.

Fizyka

VII abc

Spotkania z fizyką
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik

J. Szafrański

SP 310 /54/

z dn.

1.09.2016 r.

Plastyka

V abc

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej II etap eduk.

B. Mikulik

A. Siwik

SP 310/ 55/

z dn.

1.09.2015r.

Język angielski

III abcd

Program nauczania języka ang. do edukacji wczesnoszkolnej. I etap eduk. M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

J. Papierzyńska

A. Walas

SP 310/ 56/

z dn.

1.09.2016r.

Wychowanie fizyczne

V abc

Koncepcja edukacji fizycznej: zdrowie-sport-rekreacja” U. Kierczak

P. Otwinowski

D. Stokowski

A. Kondratowicz

SP 310/ 57/

z dn.

4.09.2017r.

Wychowanie do życia w rodzinie

IV abcd

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl.VII

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

A. Stępniewska

M. Żurawska

SP 310/ 58/

z dn.

4.09.2017 r.

Wychowanie do życia w rodzinie

VII abc

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia
w rodzinie dla kl.VII

T. Król, K. Maśniak,

G. Węglarczyk

A. Stępniewska

M. Żurawska

SP 310/ 59/

z dn.

4.09.2017r.

Doradztwo zawodowe

VII abc

Program doradztwa zawodowego dla kl. VII szk. podstawowej

A. Nieborek

SP 310/ 60/

z dn.

4.09.2017r.

Język polski

IV abcd

Między nami” Program nauczania języka polskiego w kl. IV-VI szk. podstawowej E. Prylińska

J. Piasta-Siechowicz,
A. Łuczak, A. Murdzek,

J. Antczak

SP 310/ 61/

z dn.

4.09.2017r.

Język angielski

IV abcd

Program nauczania
j. angielskiego dla kl.
IV-VIII, J. Stefańska

J. Papierzyńska

A. Maj

A. Walas

SP 310/ 62/

z dn.

4.09.2017r.

Muzyka

IV abcd

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

D. Krasowska

A. Siwek

SP 310/ 63/

z dn.

4.09.2017r.

Plastyka

IV abcd

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej, B. Mickulik

A. Siwek

SP 310/ 64/

z dn.

4.09.2017r.

Historia

IV abcd

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa klasy 4-8, A. Plumińska-Mieloch

A. Miaśnikiewicz

SP 310/ 65/

z dn.

4.09.2017r.

Matematyka

IV abcd

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego (kl. IV-VII) szk. podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński,

J. Lech

B. Żak

K. Wardawa-Stec

B. Kunach

SP 310/ 66/

z dn.

4.09.2017r.

Informatyka

IV abcd

Program nauczania dla klasy 4 „Lubię to”

M. Kęska

S. Pięta

SP 310/ 67/

z dn.

4.09.2017r.

Wychowanie fizyczne

IV abcd

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej, K. Warchoł

S. Kwiatkowska

SP 310/ 68/

z dn.

4.09.2017r.

Religia

IV abcd

Poznaję Boga i w Niego wierzę” Program nauczania religiiAZ-2-01/10

s. Piętka
A. Krupa
ks. Budziak

SP 310/ 69/

z dn.

4.09.2017r.

Program edukacyjno-wychowawczy

III d

Ucho do muzyki”

I. Koryl

 

Zestaw programów nauczania realizowanych

na zajęciach dodatkowych

zatwierdzonych do użytku w SP 310 w r.szk. 2017/18

Nr w roku szkolnym, data zatwierdzenia

Przedmiot

Klasa

Tytuł programu

Kto realizuje

SP 310 /35/

z dn.

29. 09.2015 r.

1.09.2016r.

Program rozwijający umiejętności społeczne

IV -V

Szacunek i współpraca to podstawa” – program integracyjno-profilaktyczny

M. Żurawska,

E. Osytek

SP 310 /36/

z dn.

1.09.2016r.

Program dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania
z j. angielskiego

 

VI a

Program nauczania j. angielskiego dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania opracowany na podst. programu nauczania j. angielskiego dla szkoły podstawowej II etap edukacyjny (klasy IV-VI)

M. Bogucka, D. Łoś

J. Papierzyńska

SP 310 /53/

z dn.

1.09.2016 r.

Program dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania
z matematyki

VI a

Program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania opracowany na podst. programu „Matematyka z plusem” dla drugiego etapu nauczania.

K. Wardawa-Stec

SP 310/ 70/

z dn.

4.09.2017r.

Program dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania
z matematyki

 

VI a

Indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego

B. Kunach

SP 310/ 71/

z dn.

4.09.2017r.

Program dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania
z matematyki

IV b

Program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego realizującego indywidualny program nauczania opracowany na podst. programu „Matematyka z plusem” dla drugiego etapu nauczania.

K. Wardawa-Stec

SP 310/ 71/

z dn.

11.10.2017r.

Nauczanie
j. polskiego
jako obcego

0a

Program nauczania języka polskiego jako obcego

K. Olszewska

 

 

 

 

 

 Powyższe programy nauczania ogólnego obejmują co najmniej jeden etap edukacyjny i spełniają następujące warunki:

  1. Stanowią opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008r., albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  2. Zawierają:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,w jakich program będzie realizowany,

  • opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,

  • propozycję kryteriów ocen i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

  1. Są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny