KALENDARZ

roku szkolnego 2018/19 w SP 310

 


  1. Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2018 r. (wracamy do szkoły 02.01.2019 r.)

 

  1. Zakończenie I półrocza: 15 stycznia 2019 r ;

    Półrocze II rozpoczynamy 16 stycznia 2019 r.

  2. Ferie zimowe:

28 stycznia -10 lutego 2019 r. (wracamy do szkoły 11.02.2019 r.)

 

  1. Egzamin ósmoklasisty:

15 – 17 kwietnia 2019 r.

 

  1. Wiosenna przerwa świąteczna:

18 – 23 kwietnia 2019 r. (wracamy do szkoły 24.04.2019 r.)

 

  1. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

21 czerwca 2019 r.

 

ŚWIĘTA SZKOLNE

 

16 października 2018 r. – Ślubowanie Klas Pierwszych

9 maja 2019 r. – Święto Szkoły

 

 

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI (środy)

 

12 września
2018 r.

spotkanie organizacyjne

 

24 października
2018 r.

spotkanie „przy stolikach”,
kl. VIII – informacje dotyczące
egzaminu ósmoklasisty

 

5 grudnia
2018 r.

arkusz postępów ucznia: propozycje ocen śródrocznych, propozycje ocen zachowania oraz inf.
o przewidywanych
ocenach niedostatecznych

 

16 stycznia
2019 r.

podsumowanie I półrocza,
oceny śródroczne

 

20 marca
2019 r.

spotkanie „przy stolikach”

 

8 maja
2019 r.

arkusz postępów ucznia: propozycje
ocen rocznych, propozycje ocen
zachowania oraz informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

 

 

 

RADY w sprawie klasyfikacji

 

10 i 15 stycznia 2019 r.

11 i 13 czerwca 2019 r.

 

 

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny