SZANOWNI RODZICE uczniów klas IV i V!

Zapraszamy Państwa na spotkanie z ekspertami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

W SP 310 spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2018r. o godzinie 17.00 w świetlicy szkolnej i będzie dotyczyć bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM” – to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców.

Celem projektu jest edukacja, uświadomienie zagrożeń oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Podczas pogadanki rodzice dowiedzą się m.in. o odpowiedzialności dorosłych za korzystanie przez dzieci (nieletnich) z dróg publicznych. Zostaną też przekazane istotne informacje, związane z uczestnictwem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

Kolejnym etapem są zajęcia ekspertów z uczniami mającymi na celu uświadamianie zagrożeń oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań na drodze, jako pieszy, pasażer
i rowerzysta. Omówione zostaną zasady bezpiecznego, świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

Dyrektor SP 310

Jacek Strzyżewski

   

Wolontariat  

skw2

   
© Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny